Kimya konu anlatımı pdf

kumarhane kralı


Thomson gazlarla yaptığı deneylerle atomun elektrik yüklü yapısını ( + ve - ) keşfetti. Elektronun yükünün kütlesine oranını hesapladı ( e/ m). ( Negatif yüklü taneciklere George Stoney elektron adını vermiştir. Nov 04, · Bu sayfada 9. sınıf kimya konuları ile ilgili hazırlanmış PDF Ders notlarına ulaşabilirsiniz. Başarılar Dileriz. Sınıf kimya konuları; Kimya Bilimi, Atom ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri, Doğa ve Kimya. Dec 08, · Bu sayfada 10. sınıf kimya konuları: Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar, Karışımlar, Asitler, Bazlar ve Tuzlar, Kimya Her Yerde. Sınıf Kimya Konu Anlatımı ve Ders Notu PDF İndir, AÖL 9. sınıf Kimya MEB konu anlatımı ücretsiz pdf indir, Kimya ders notları.

 • Converting powerpoint to pdf without losing quality

 • Chemical technology pdf

 • Data analyst interview questions and answers pdf

 • Ayt test kitapları pdf

 • Nasturiler pdf


 • Video:Kimya konu anlatımı

  Konu anlatımı kimya


  Bir demir parçasını sürekli iki eşit parçaya böldüğümüzü düşünelim. Her parça demire ait tüm fiziksel ve kimyasal özellikleri taşıyacaktır. Bu işlem en nihayetinde bölemediğimiz ve yine demir özelliklerini gösteren en küçük parçaya kadar sürer. İşte bu en küçük “ demir” parçası Dalton modeline göre demir atomudur. Rutherford, α, alfa ( He+ 2) yüklü parçacıkları hızlandırarak çok ince altın folyo üzerine gönderdiği bir saçılma deneyi yapmış. Bu deneyde parçacıkların çoğu folyoyu delip geçmiş, bazı α parçacıkları büyük açılarla, bazıları da geldikleri yönün tersine saçılmış. Thomson haklı olsaydı bu sapmaların olmaması gerekiyordu. Rutherford’ a göre alfa parçacıklarının sapma nedeni, atomun merkezinde kütlece yoğun pozitif yüklü küçük bir kısmın bulunmasıydı. Daha sonra bu bölgeye atomun çekirdeği adını verdi. Bohr atom modelinin açıklayamadığı durumlar bilim insanlarını yeni araştırmalara yönlendirdi. İlk olarak, Louis- Victor Pierre Raymond de Broglie, madde ve dalganın birbirinden bağımsız olmayıp birbirini tamamlayan parçalar olduğunu iddia etti. De Broglie’ ye göre hareket eden her parçacığa bir dalga eşlik eder. De Broglie, momentumu Polan taneciğe eşlik eden dalganın dalga boyunun λ = h/ P bağıntısı ile bulunacağını ileri sürdü. Her parçacık için geçerli olduğu ileri sürülen bu durum, Bohr atomundaki elektrona uygulandığında, 2. λ bağıntısı elde edilir.

  Buna göre, elektronun çekirdek etrafında dolandığı yörüngenin çevre uzunluğu, elektrona eşlik eden dalganın dalga boyunun tam katları ile orantılıdır. ( n, yörünge numarası, rnbu yörüngenin yarıçapı ve λ da aynı yörüngede elektrona eşlik eden dalga boyudur). De Broglie’ nin dalga ve tanecik özelliğini bir araya getirmesi, KuantumMekaniği’ nin doğuşuna sebep olmuştur. Heisenberg’ ın ortaya koyduğu bu ilkeye göre, atom içinde elektronların yerini ve momentumunu tam olarak belirlemek olanaksızdır. Bu durumun ölçüm aletlerinin yetersiz kalmasıyla da bir ilişkisi yoktur. Elektronun yerindeki belirsizlik( Δx) artarsa momentumundaki belirsizlik( ΔP) azalır. Bu ilkeye göre bir elektronun konumundaki belirsizlik ile momentumundaki belirsizliğiarasında, Δx. ΔP ≥ ћ/ 2 ilişkisi vardır. Schrödinger de benzer şekilde “ Atom içinde hareket eden elektronların net yerlerinden söz etmek mümkün değildir. Ancak elektronların bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu yerler tespit edilebilir. ” görüşünü ortaya koydu. Elektronların bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutuadı verildi. Schrödinger atoma matematiksel bir yaklaşım getirerek“ Schrödinger Denklemi” olarak bilenen denklemi açıkladı. Bu denklemle elektronların atom içindeki yeri, enerjileri ve açısal momentumları gibi fiziksel özellikleri hakkında sonuçlar elde edildi.

  Kaynakça : fizikbilimi. Bohrsürekli olarak enerji kaybeden klasik elektron probleminden kurtulmak için Planck’ in kuantumlu enerji düzeyleri düşüncesini yörüngede dolanan elektronlara uyguladı. Hidrojen atomlarını içeren bir ortam, uygun bir kaynakla uyarıldığında yayılan ışık önce bir yarıklı levhadan geçirildi. Daha sonra prizmadan geçirilen ışık ekran üzerine düşürüldüğünde bir çizgi ( kesikli) tayfı yani belirli frekanstaki ışınları içeren tayf oluştu Bohr bu gözlemi sonucunda iki varsayım öne sürdü. Atomdaki elektronların ışıma yapmadan kararlı bir şekilde belirli enerji düzeylerinde ve çembersel yörüngelerde açısal momentumu ( h / 2 π) tam katları olacak şekilde bulunur( h Plank Sabiti) 2. Elektron, bulunduğu yörüngeden daha yüksek enerjili bir yörüngeye ancak dışarıdan enerji alarak çıkabilir. Yüksek enerjili kararlı bir yörüngeden ( bir dış yörüngeden), daha düşük enerjili kararlı bir yörüngeye ( bir iç yörüngeye) kendiliğinden atlayabilir. Bu atlayışta elektron, yörüngeler arasındaki enerji farkını bir.  ]