Akut böbrek yetmezliği pdf

kumarhane kralı


Akut böbrek yetmezliğinde ayırıcı tanı ( 4, 6, 12) Akut böbrek yetmezliği tipi ve altta yatan problem Olası bozukluklar Prerenal akut böbrek yetmezliği Gerçek intravasküler volüm kaybı Sepsis, kanama, aşırı diürez, sıvı alım azlığı, kusma, diyare Böbreğe gelen effektif kan volümünde azalma. İskemik Akut Böbrek Yetmezliği 4. Hücreler ve iskemik tübüler epiteliumdan dökülen debrislerin oluşturduğu tübüler obstrüksiyon, 5. Glomerüler filtratın iskemik tüp epitelinden geri kaçması 6. Böbrek damarlarındaki nötrofillerin aktivasyonu ve nötrofil aracılı hücre zedelenmesi, enflamasyonun artması 7. Akut artış > 0. 5 mg/ dl ) Sebat eden ARF: 4 haftadan fazla süren işlev kaybı Son Dönem Böbrek Yetmezliği > 3ay İdrar çıkışı < 0. 5 ml/ kg/ saat x 12 saat İdrar çıkışı < 0. 3 ml/ kg/ saat x 24 saat veya anüri x 12 saat RIFLE Acute Dialysis Quality Initiative ( ADQI) Group Critical Care Yüksek Duyarlılık Yüksek Özgüllük. Akut Böbrek Hasarı ( ABH) Böbrek fonksiyonlarının ani kaybıyla birlikte sıvı- elektrolit dengesinin sağlanamaması, kanda kreatinin ( Kr) ve azotlu atık ürünlerin artması ile karakterize bir tablodur. GFH ’ nın dümesi Oligüri. Nonoligürik ABH!

  • Paslaşarak matematik 1 pdf

  • Tiff pdf online

  • Steel design book pdf

  • Data analyst interview questions and answers pdf

  • Bircan yıldırım yaşam terapisi pdf


  • Video:Böbrek akut yetmezliği

    Akut yetmezliği böbrek
    ]