Intihal örnekleri pdf

kumarhane kralı


See full list on tezdanismani. See full list on tezdanismani. İntihal kavramının tanımı verildikten sonra, intihali oluşturan nedenler incelenmiştir. Daha sonra bilimde ve edebiyatta intihal konusu açıklanmıştır. İntihal örnekleri verilmiştir. İntihali engelleme yönünde yürütülen yöntemlere değinildikten sonra ülkemizde intihalin hukuki ceza karşılığı verilmiştir. Son yıllarda kopyalama, aşırma öğrencilerin çok sık duyduğu terimler haline geldi. Fikir ve telif haklarına verilen önem gereği plagiarism üniversitelerde akademik yayınlarda nasıl önlenebilir sorusunu gündeme getirdi. Yök yayınladığı genelge ile yazılan tüm akademik tezlerde benzerlik belgesini zorunlu hale getirdi. Lisans, yüksek lisans, master, doktora seviyesinde yazılan tüm ödev, proje, tez, makale çalışmalarına intihal kontrol zorunluluğu getirdi. işareti içerisinde gösterilmemesi intihal raporlarında intihal oranının yüksek çıkmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca b u durumda, aynen alındığı aşikâr olan cümle veya cümlelerin birkaç kelimesinin değiştirilmiş olması da tırnak işareti ve kaynak gösterimini gerektirir. Aksi takdirde yine intihal sayılır. Akademik camiada yapılan aşırmacılık akademisyenlerden ziyade lisans öğrencileri tarafından yapılmaktadır. Bunun nedeni, alıntı nasıl yapılır, doğru şekilde kaynakça nasıl oluşturulur konularına hakim olmamaları gösterilebilir.

 • Limit 0 karekök pdf

 • Tiff pdf online

 • Steel design book pdf

 • Data analyst interview questions and answers pdf

 • Bircan yıldırım yaşam terapisi pdf


 • Video:Intihal örnekleri

  Intihal örnekleri


  Tezdeki doğrudan intihal örnekleri, mevcut boyutlarıyla intihali ispat etmeye yetip artmaktadır. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse, ilgili yönergeye göre intihal; “ Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi. a - kaynak gÖstermeden yapilan İntİhal Örneklerİ a. Hayalet Yazar ( The Ghost Writer) : Kaynak göstermeden yapılan intihal türleri arasında en sık kullanılan türüdür. Başka bir kaynaktan ( makale, kitap, gazete vs. ) hiçbir değişiklik yapmadan bir bilginin alınıp kullanılması olarak tanımlanmaktadır ( Uçak ve Birinci. Aug 05, · Giriş. Bu site hukuk alanında iyice zıvanadan çıkan intihal ve usulsüz atıf örneklerini tespit etmek ve afişe etmek için kuruldu. İntihalcilerin iyice azıttığı ve korunup taltif edildiği bu dönemde, bu emek hırsızlarıyla mücadelenin yolu hukukun yanı sıra, hatta ondan daha çok, bu tipleri.

  ]